פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte Técnico

Pedidos de suporte feitos diretamente a nossa equipe sobre hospedagem de sites, revenda virtual, certificados digitais e demais serviços

 Servidor Dedicado e VPS - Suporte Gerenciado

Departamento exclusivo para suporte de clientes de Servidores Dedicados e/ou Gerenciamento IDC

 Departamento Financeiro e Cobrança

Departamento financeiro e cobrança. Informações sobre faturamento e envio de confirmação de pagamentos